Umbes 24 000 nähtamatut Eesti elanikku -
SOTSIAALVALDKONNA TÖÖTAJAD
KAS KA SINA KUULUD NENDE SEKKA?
Neviditelní

NÄHTAMATUS pole supervõime! 

Pea iga viies Eestimaa elanik ei tule endaga piisavalt toime, jääb eemale võimalikust sotsiaalabist ning tunneb end ühiskonnas tõrjutuna. Kust nad peaksid abi saama? Oma perekonnalt, tööandjalt, finantsasutustest? Nad on keerulises olukorras, sest on nähtamatud. Nad ei oska või ei saa seda muuta.  Kuni nad varjavad oma hetkeolukorda, probleemist ei räägita ja lahendust ei pakuta, jäävad nad nähtamatuks. Aitame neil uuesti nähtavaks saada. 

 

 

 

inimest

Paljud NÄHTAMATUD on iga päev vaesuse piiril. Vanemaealised, noored lapsevanemad, madala sissetulekuga pered, palgata hooldajad ja muud elanikkonna rühmad on keerulises olukorras, sest võivad peagi silmitsi seista vaesumisega. 

tuhat eurot

NÄHTAMATU aastane netosissetulek on palju väiksem kui keskmisel Eesti elanikul. Sellega on seotud madalam hõive tööturul, väiksem palk, raskem sotsiaalabi kättesaadavus, aga ka suuremad kulud põhivajaduste rahuldamiseks, madalam elukvaliteet, ebakindlus ja stress. 

nahtamatud

Nähtamatute 10 võimalikku tunnust

  1. Nad on kaotanud oma regulaarse sissetuleku ega saa enam tööturule naasta.
  2. Neile ei kohaldu riigilt abi saamise tingimused.
  3. Nad ei oska abi küsida või häbenevad seda.
  4. Nad ei tea, kuidas läbi rääkida paremaid töötingimusi.
  5. Neile on iseloomulik vähene finantskirjaoskus.
  6. Nad ei säästa, sest neil puuduvad selleks võimalused ja nad elavad palgapäevast palgapäevani. 
  7. Neil on finantsteenustele raskendatud ligipääs. 
  8. Nad on sotsiaalselt tõrjutud ja neil on hirm tuleviku ees. 
  9. Nad elavad pidevas stressis ja hirmus haigeks jäämise ees. 
  10. Nad annavad sageli probleemid edasi oma lastele, kasvatades nii üles nähtamatute järgmise põlvkonna.  

Partnerid

Provident Financial
Spotřebitelské fórum
Dirivitu
Provident Financial
Spotřebitelské fórum